00
Published on 27/08/2019

DevOps / Cloud Engineer

Wij zijn marktleider in onze sector en hebben de Website van het Jaar award nu tien jaar op rij gewonnen, wat betekent dat wij een van de meest populaire online merken zijn met een grote en trouwe klantenbasis.

We zijn een e-commerce bedrijf gespecialiseerd in A-merken en we werken momenteel aan een voor-naar-achter transformatie van onze technologische systemen, zodat we onze klanten de volgende generatie van een web- en mobiele beleving kunnen brengen. Daarom investeren we flink in groei en innovatie, en niet alleen voor onze externe klanten; ook voor technologische verbeteringen voor onze interne klanten - onze eigen staf.

Onze afdelingen herbergen een variatie aan bedrijfsrollen met de gebruikelijke diversiteit van ICT- eisen en wensen. Voorheen was het beheer van onze interne systemen gedeeld binnen ons operations team. Nu zullen deze verantwoordelijkheden ondergebracht worden in een onafhankelijke rol van Systeembeheerder. We zoeken een systeembeheerder die graag geheel autonoom de controle en het eigenaarsschap wil nemen over al het intern beheer.

Verantwoordelijkheden:

 • Het overzien van de dagelijkse operatie over de ICT systemen binnen het bedrijf
 • Het interne netwerk geheel beheren
 • Beheer voeren rond leveranciers van telecom, licenties en ICT-middelen
 • Realiseren van een intern best practice-beleid
 • Verzorgen van 1e en 2e lijns ICT-ondersteuning aan het personeel
 • Plannen, leiden en implementeren van ICT projecten
 • Verzorgen van technisch advies en sturing op niet-ICT gerelateerde projecten
 • Assistentie verlenen aan het Cloud Infrastructure team waar nodig

We hebben een ontwikkelteam dat bouwt aan een geheel nieuwe stack vanaf nul, gebruik makend van de allernieuwste technologie—Kotlin microservices in een service mesh configuratie met React aan de voorzijde voor web en mobiel—en we rollen dat uit naar een Google Cloud Platform (GCP) infrastructuur.

Deze rol behelst ook het ondersteunen van het Cloud Infrastructure team, zover de tijd dat toelaat, bij:

 • Het organisch bouwen aan een CICD pipeline
 • Het opzetten van een security beleid en een infrastructuur architectuur
 • Nauw samenwerken met het ontwikkelteam en met de security- & compliance officers.

Dit is een autonome rol voor iemand die de leiding wil nemen en een aanvoerder wil zijn voor best practices rond compliance, beveiliging en het gebruik van technologie binnen het bedrijf.

We zoeken iemand met sterke ideeën en een hoge kwaliteitsstandaard die graag het best mogelijke voorbeeld geeft aan de rest van de organisatie in hoe ze te helpen om een productieve werkomgeving te gebruiken en aan iedereen de applicaties en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om optimaal te functioneren.

Vaardigheden en ervaring:

 • Active Directory (including Azure AD)
 • Group Policies
 • Networking
 • Office 365
 • MS Windows 10 Professional
 • MS Windows Server 2016/2019
 • Skype for Business
 • Kaspersky Endpoint Security
 • HP printers
 • Nagios monitoring
 • RHEL Linux kennis (is een pré)

We zoeken iemand die gedisciplineerd en goed georganiseerd is en een hoge standaard heeft voor interpersoonlijke communicatie. Het gaat er niet alleen om dat je de weg weet rond een SYSVOL, of de implicaties weet bij een lokale en een niet-lokale GPO, maar ook goed kan communiceren tijdens het verzorgen van kwalitatieve oplossingen aan een team van hardwerkende mensen zodanig dat zij effectief kunnen zijn in hun rol.

Het Technology team is een interne broedplaats voor nieuwe producten en is gecommitteerd aan een standaard van hoge kwaliteit bij alles wat ze doet, gebruik makend van moderne en productieve hulpmiddelen en bezig met het ontwikkelen van exceptionele producten. We zijn een volledig onafhankelijk ontwikkel laboratorium voor een veel groter moederbedrijf en onze taakstelling is om nieuwe ideeën te verkennen en daarbij te innoveren. Ons pad gaat langs het, in een greenfield setting, her-uitvinden van ons e-commerce platform rond de nieuwe generatie van ML/AI en data science-aangedreven technologieën voor schitterende web- en mobiele interfaces. We zijn disruptors in de markt en op zoek naar een systeembeheerder die ons gezicht zal zijn naar de rest van de organisatie.

Als je een sterke mening hebt over hoe een organisatie te sturen op een ordentelijke en gedisciplineerde manier en je wilt je kwaliteitsstandaard toeleggen op onze systemen, kom dan met ons praten.

Are you an engineer who’s a cloud native with the courage to take on a greenfield project where anything is possible? Do you like designing and implementing scalable cloud platforms?